โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อได้ ฟรีที่!! www.eduzones.com

โทร : 02-5615455 ต่อ 11

E-mail : eduzones.event@gmail.com

Instagram : TARONoFat

Facebook : TARONoFat และ TAROToschoolClub


ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่

Fax : 02-5615455-7 ต่อ 14

E-mail : event@eduzones.com

Facebook : www.facrbook.com/TAROToschoolClub