ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์

- คณะกรรมการตรวจสอบการทำงานระบบแอดมินชัน กระทรวงศึกษาธิการ

- ผู้วิเคราะห์ข้อมูลพ็อกเก็ตบุ๊คอาชีพสาขาแห่งอนาคต

ดร.วรวรรณ นิมิตพงษ์กุล

- วิทยากรพิเศษด้านความคิดสร้างสรรค์และค้นหาตัวเอง

- วิทยากรพิเศษด้านการศึกษา www.eduzones.com

ดร.ตฤณกร เกตุกุลพันธ์

- อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชรัฏจันทรเกษม

- วิทยากรรับเชิญ O-NET รายวิชาเคมี

ธีรยุทธ เสือแก้วน้อย

- โค้ชด้ายวัยรุ่น ให้กับพ่อแม่ที่มีลูกระหว่าง 8-18 ปี

- Life Coach ให้กับวัยรุ่นที่ต้องการค้นหาตัวเอง

- วิทยากรฝึกอบรบทักษะชีวิต

- เจ้าของเพจ พิชิตใจลูกวัยรุ่น

กิจวัฒน์ จันทร์ดี

- วิทยากรพิเศษด้านความคิดสร้างสรรค์และค้นหาตัวเอง

- วิทยากรพิเศษด้านการศึกษา www.eduzones.com

อาจารย์ปวีณา สงวนชม

- คุณครู วิทยาลัยเทคนิค กาญจนาภิเษกมหานครและในทัณฑสถาน

- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักฝึกอบรบ กรมราชทัณฑ์

อาจารย์ภฤศวัฒน์ เวชอุไร

- วิทยากรพิเศษด้านความคิดสร้างสรรค์และค้นหาตัวเอง

- คณะกรรมการการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนระดับจังหวัด

- ประธานชมรมโรงเรียนกวดวิชา จังหวัดลำพูน

- วิทยาการพิเศษด้านการศึกษา www.eduzones.com